Grupa Ignitis

Grupa Ignitis

Grupa Ignitis to litewski koncern państwowy działający na międzynarodowych rynkach, przede wszystkim w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), Finlandii i Polsce.

Historia

 • 1892

  Elektryczność na Litwie: pierwsza elektryczna lampa na dworze Bogdana Ogińskiego.

 • 1937

  Powstaje przedsiębiorstwo energetyczne “Elektra”, datę przyjmuje się za początek działalności spółki.

 • 1995

  Nowy etap rozwoju sektora energii na Litwie – powstaje przedsiębiorstwo Lietuvos Energija.

 • 2010

  Dynamiczne zmiany branży energetycznej na całym świecie. Grupa Lietuvos Energija rozpoczyna intensywne inwestycje, aby sprostać tym wyzwaniom – tworzyć świat inteligentny energetycznie, a dostęp do energii łatwy i wygodny.

 • 2019

  Wszystkie spółki Grupy Lietuvos Energija łączą się pod jedną marką – Ignitis.

History

Pewny i godny zaufania dostawca

Istotną częścią strategii rozwoju Grupy Ignitis jest tworzenie świata inteligentnego energetycznie oraz dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości. Ignitis realizuje swoją strategię koncentrując się na zaangażowaniu w dekarbonizację sektora energetycznego poprzez modernizację systemu energetycznego, rozwój wytwarzania zielonej energii, wprowadzanie innowacji oraz przestrzeganie zasad środowiskowych, społecznych i dobrego ładu korporacyjnego.

Ignitis Group dostosowuje swoje cele biznesowe do Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych i zobowiązuje się do zmniejszenia emisji netto dwutlenku węgla (CO2) do zera do 2050 roku.

Pod względem przychodów Ignitis Group jest największą grupą firm energetycznych w krajach bałtyckich. Spółki Grupy działają na Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce i Finlandii. Fundusz innowacji Grupy inwestuje w start-upy energetyczne w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Francji i Izraelu. Kapitalizacja grupy notowanej na giełdach w Wilnie i Londynie wynosi równowartość 8 mld złotych. Większościowym udziałowcem posiadającym 73% udziałów pozostaje państwo litewskie.

Najlepszy partner w zielonej transformacji

Podstawową działalnością Grupy jest wytwarzanie i dostarczanie energii elektrycznej i ciepła, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i gazu ziemnego, utrzymanie i rozwój systemów elektroenergetycznych oraz rozwój rozwiązań smart-energy. Spółki Grupy dostarczają energię elektryczną i gaz ziemny do około 1,6 mln klientów biznesowych i prywatnych.

 • Większość energii, którą dostarcza Ignitis, pochodzi ze źródeł odnawialnych.

 • Moc sumaryczna własnych źródeł energii wynosi 2600 MW.

 • Właściciel farm wiatrowych na Litwie, w Estonii oraz Polsce o łącznej mocy 233 MW.

 • Właściciel kompleksu Elektrėnai na Litwie o mocy wytwórczej 1055 MW energii elektrycznej.

 • Operator elektrowni szczytowo-pompowej Kruonis o mocy 900 MW i elektrowni wodnej Kowno Algirdas Brazauskas o mocy 100,8 MW.

 • Inwestor: elektrociepłownia w Wilnie z 229 MW  mocy cieplnej i 92 MW energii elektrycznej z odpadów oraz w Kownie z 70 MW mocy cieplnej i 24 MW energii elektrycznej z odpadów.