Informacja o strukturze paliw 2022

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Ignitis Polska Sp z o. o. w 2022 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Wykres kołowy struktury paliw i pozostałych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej przez Ignitis Polska Sp. z o. o.
w 2022 roku.


Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Ignitis Polska Sp. z o.o. w 2022 roku.

Download Informacja o strukturze paliw 2022