Informacja o strukturze paliw 2021

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia
energii elektrycznej sprzedawanej przez Ignitis Polska Sp z o. o. w
2021 roku zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
z dnia 4 maja 2007 r.

Wykres kołowy struktury paliw i pozostałych nośników energii pierwotnej
zużytych do wytworzenia energii elektrycznej przez Ignitis Polska Sp. z o. o.
w 2021 roku.
Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w
zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników
energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej
sprzedawanej przez Ignitis Polska Sp. z o.o. w 2021 roku.

Download Informacja o strukturze paliw 2021