2024-05-09

Zakup energii elektrycznej – czym należy się kierować?

Przed rozpoczęciem procesu zakupowego energii elektrycznej, każdy odbiorca energii – zarówno ten o mniejszym zapotrzebowaniu, jak i duże przedsiębiorstwo – powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakiej formule chciałby kontraktować energię elektryczną. Celem jest wybór modelu, który najlepiej odpowiada potrzebom klienta, co w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia jego konkurencyjności. Na rynku dostępna jest obecnie szeroka gama modeli zakupowych, a coraz większe znaczenie przy wyborze partnera biznesowego mają kwestie związane z ochroną środowiska.

Zakup energii elektrycznej przez przedsiębiorców to proces, który wymaga starannie opracowanej strategii zakupowej. Po dokładnej analizie kosztów energii i gazu, uwzględniającej wszystkie aspekty finansowe klienta, ustalane są warunki brzegowe dla modelu, który najlepiej odpowiada potrzebom odbiorcy. Dzięki tej analizie klient może zrozumieć, jak duży wpływ na działalność przedsiębiorstwa mają różne czynniki generujące koszty.

W strategii powinny być określone takie aspekty jak: horyzont czasowy kontraktu, elastyczność, zakres dostępnych produktów, wielkość i ilość transz, poziom akceptowalnej ekspozycji na ryzyko, moment budżetowania i inne. Każdy model ma swoje zalety i wady, które mogą być bardziej lub mniej odpowiednie dla różnych podmiotów. Dlatego tak ważne jest aby dobrze przemyśleć i porównać dostępne formy zakupu. Celem jest osiągnięcie szeroko rozumianej optymalizacji w kontrolowaniu kosztów zakupu, co przekłada się na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obliczu wysokich cen energii elektrycznej czy paliwa gazowego.

W procesie zakupowym, warunki handlowe będą różniły się od siebie w zależności od oferowanego produktu. Warto więc dokładnie określić swoje potrzeby na etapie przygotowywania procesu, aby móc skutecznie porównać otrzymane propozycje. Istotnym jest, aby modele zakupowe oparte były na tych samych danych wejściowych oraz spełniały te same wymagania klienta – podkreśla Katarzyna Dąbrowska, Sales Executive w Ignitis Polska.– W procesie decyzyjnym, oprócz ceny, warto uwzględnić również inne istotne czynniki. Ważnym jest aby dokładnie przeanalizować zapisy umowy danej spółki obrotu. Kluczowe są m.in. warunki odstąpienia od umowy, potencjalne kary oraz możliwości renegocjacji postanowień przez obie strony – dodaje.

Coraz istotniejsze stają się również kwestie związane z mixem energetycznym sprzedawcy, strategią firmy, posiadaniem certyfikatów potwierdzających wsparcie dla zielonych źródeł energii oraz posiadaniem odpowiednich aktywów wytwórczych wewnątrz organizacji. Warto również zweryfikować reputację i wiarygodność sprzedawcy, jego kondycję finansową, elastyczność we współpracy, dostęp do ekspertów w zespole oraz wsparcie posprzedażowe.

– W Ignitis Polska aktywnie uczestniczymy w procesie zielonej transformacji energetycznej. Jako partner biznesowy dla naszych klientów, wspólnie wypracowujemy rozwiązania mające na celu osiągniecie wyznaczonych założeń środowiskowych. Staramy się znaleźć najlepsze rozwiązania, np. poprzez zawarcie umowy PPA lub redukcję śladu węglowego poprzez zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej. Te działania stanowią istotny element tworzenia zrównoważonego rynku energii oraz ważne narzędzia dla przedsiębiorstw, które dążą do realizacji odpowiedzialnej strategii – zaznacza Katarzyna Dąbrowska, Sales Executive w Ignitis Polska.

Wśród obszarów wpływu przedsiębiorstw na środowisko, istotne znaczenie mają te związane z emisją dwutlenku węgla, śladem węglowym produktów oraz wykorzystaniem energii odnawialnej. Dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorach produkcyjnych i energochłonnych, nabycie energii odnawialnej stanowi kluczową decyzję strategiczną. Jest to warunek konieczny do utrzymania konkurencyjności, możliwości działania oraz pozyskiwania finansowania. Dlatego też wykorzystanie energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) staje się kryterium oceny, a nawet warunkiem uczestnictwa w procesach zakupowych.