2024-03-08

Prawie 1 mld euro na zielone inwestycje. Grupa Ignitis podsumowuje 2023 rok

Grupa Ignitis – jeden z największych koncernów multienergetycznych w regionie Morza Bałtyckiego – przekroczyła prognozy zysków na 2023 r. osiągając rekordowy poziom inwestycji. Szeroko zakrojone projekty inwestycyjne z segmentu zielonych mocy wytwórczych były realizowane w Polsce oraz w krajach bałtyckich.

W 2023 roku nakłady inwestycyjne Grupy Ignitis wzrosły o 79,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając rekordowy poziom ponad 937,1 mln euro. Wzrost napędzany był przede wszystkim rozwojem nowych projektów z segmentu zielonych mocy wytwórczych, głównie farm wiatrowych, a także inwestycjami w segment dystrybucji. Od początku 2023 roku portfel zielonych mocy wytwórczych Grupy wzrósł do 7,1 GW (z 5,1 GW), zabezpieczone moce wytwórcze – do 2,9 GW (z 1,6 GW), a zainstalowane moce wytwórcze – do 1,3 GW (z 1,2 GW).

Jesteśmy mocno zaangażowani w realizację naszego celu, jakim jest stworzenie w 100% ekologicznego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń w naszym regionie. Dlatego też inwestujemy więcej niż kiedykolwiek w morską energetykę wiatrową i inne projekty związane z energią odnawialną, zarówno w Polsce, jak i krajach bałtyckich – komentuje Darius Maikštėnas, Prezes Grupy Ignitis.

Skorygowana EBITDA wyniosła 484,7 mln euro, przy wcześniejszych prognozach na poziomie 430–480 mln euro. Wzrost skorygowanej EBITDA odnotowano we wszystkich segmentach działalności z wyjątkiem sektora zielonych mocy wytwórczych. Wskaźnik FFO/dług netto utrzymał się na stabilnym poziomie 29,4 proc. (w porównaniu do 49,1 proc. na dzień 31 grudnia 2022 roku). Firma S&P Global Ratings utrzymała dla Grupy rating BBB+ z perspektywą stabilną.

Jako Grupa Ignitis osiągnęliśmy szereg znaczących kamieni milowych w ekspansji i rozwoju naszego portfela zielonych inwestycji. W minionym roku pierwszą energię do sieci oddała nasza kolejna farma wiatrowa w Polsce – Silesia I o mocy 50 MW. Co więcej, Grupa podpisała największą zewnętrzną 10-letnią korporacyjną umowę PPA z firmą Umicore w Polsce. Obejmuje ona znaczną część oczekiwanej produkcji energii elektrycznej z naszej kolejnej farmy na Dolnym Śląsku – Silesia II o planowanej mocy 137 MW – podsumowuje Paweł Dominik, p.o. Prezesa Zarządu Ignitis Polska.

W 2023 roku Grupa osiągnęła liczne postępy związane z rozwojem morskich farm wiatrowych, m.in. zwyciężając w litewskim przetargu na farmy offshore o mocy 700 MW i zabezpieczając lokalizacje w estońskiej części Morza Bałtyckiego dla oczekiwanej mocy 1–1,5 GW. Z kolei morski projekt wiatrowy Moray West (882 MW) w pełni uzyskał finansowanie.

Zgodnie z polityką dywidendową Grupa przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy 93,0 mln euro, co przekłada się na 1,286 euro na akcję oraz 6,8–6,9 proc. stopy zwrotu (na podstawie cen zamknięcia na koniec roku).