2023-10-23

Portfel zielonych mocy wytwórczych Grupy Ignitis

Całkowity portfel zielonych mocy wytwórczych Grupy Ignitis wynosi 6,3 GW. Grupa sukcesywnie rozwija swoje inwestycje zarówno w Polsce, gdzie nakłady inwestycyjne podczas 6M 2023 r. wyniosły ponad 92 mln EUR – jak i na Litwie, Łotwie oraz Estonii. Przyczynia się do wysokiej pozycji rynkowej Grupy, będącej jednym z największych koncernów multienergetycznych w regionie Morza Bałtyckiego.

Spółki Ignitis Group dostarczają energię do 1,839 mln klientów biznesowych i prywatnych – i pochodzi ona w większości ze źródeł odnawialnych.

Ignitis infografika 2023