2023-11-14

Najczęstsze modele zakupu energii elektrycznej – co je wyróżnia?

Istnieją różne modele zakupu energii elektrycznej, natomiast łączy je wszystkie to, że opisują one różne podejścia i strategie, które firmy czy instytucje mogą przyjąć w celu jej nabywania. Dany model pozwala klientowi wspomagać i realizować przyjętą strategię, która najlepiej odpowiada potrzebom, preferencjom i strategii biznesowej. Każdy model ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest zrozumienie ich funkcjonowania i zastosowanie w kontekście specyficznych warunków rynkowych i organizacyjnych.

Trzy główne i najczęściej spotykane modele to: stała cena, rynek spot oraz model transzowy. Co je wyróżnia?

  • Stała cena: Klient płaci ustaloną cenę za energię przez cały okres umowy, niezależnie od fluktuacji cen na rynku.
  • Stabilność kosztów: Stała cena zapewnia stabilność kosztów energii, co ułatwia planowanie budżetu.
  • Ryzyko cenowe: Klient nie ponosi ryzyka wzrostu cen energii na rynku, ale może przepłacić, jeśli ceny spadną znacząco.

  • Zmienna cena: Cena energii na rynku spotowym zmienia się w zależności od podaży i popytu, warunków pogodowych, awarii infrastruktury z gradacją godzinową itp.
  • Ryzyko cenowe: Klient niesie ryzyko zmienności cen energii, co może prowadzić do niestabilności kosztów.
  • Możliwość czerpania korzyści z rynku: Klient może skorzystać z niższych cen energii na rynku spotowym.

  • Elastyczność w zakupach: Klienci mogą dostosować ilość zakupionej energii w określonych transzach w zależności od swoich bieżących potrzeb i prognozowanego zużycia.
  • Reakcja na warunki rynkowe: Klienci mogą dostosowywać swoje zakupy w oparciu o zmieniające się warunki rynkowe, takie jak wahania cen energii czy awarie infrastruktury oraz prognozy klienta dotyczące zapotrzebowania na energię.
  • Minimalizacja kosztów: Poprzez inteligentne zarządzanie zakupami energii w transzach, klienci mogą dążyć do minimalizacji kosztów, starając się kupować energię w korzystnych momentach.
  • Zarządzanie ryzykiem cenowym: Klienci mogą podejmować decyzje zakupowe z uwzględnieniem analizy ryzyka cenowego, starając się unikać nagłych wzrostów cen energii.

Każdy model ma swoje zalety i wady, które mogą być bardziej lub mniej odpowiednie dla różnych przedsiębiorstw, w zależności od ich potrzeb, strategii finansowej i ryzyka, które są skłonni podjąć. Warto dokładnie zanalizować opisane modele, aby podjąć decyzję najlepiej dopasowaną do określonych okoliczności i priorytetów.

IGNITIS Najczęstsze modele zakupu energii elektrycznej