2023-11-24

Mechanizm zakupowy energii – który model wybrać?

Model transzowy pozwala na lepsze dostosowanie zakupów do bieżących potrzeb i warunków rynkowych. Warto monitorować rynek energii, prognozy zużycia oraz inne czynniki wpływające na zakup energii, aby podejmować trafne decyzje w ramach tego modelu.

Podstawą jest zbudowanie strategii zakupowej danego przedsiębiorstwa, w tym między innymi określenie mechanizmu zakupowego, dzięki któremu możliwym będzie utrzymanie stabilnego poziomu cenowego lub też podążanie za bieżącym rynkiem.

Po analizie koszyka kosztowego oraz charakteru działalności, Klient powinien znaleźć odpowiedź na pytanie czy bardziej istotnym dla niego jest utrzymanie stabilnego poziomu cenowego, czy też podążanie za bieżącym rynkiem. Mechanizm zakupowy produktu powinien przekładać się na osiągnięcie większej konkurencyjności.

Jako Ignitis jesteśmy partnerem dla naszych Klientów i służymy im wsparciem we wszystkich kwestiach wynikających i związanych z funkcjonowaniem wspomnianych modeli zakupowych. W efekcie wypracowany wspólnie produkt, będzie jak najbardziej odpowiadał określonym potrzebom.

IgnitisPL ktory model wybrac