2024-03-12

Kontrakty PPA – nowy trend na rynku energii

Na rynku energii elektrycznej coraz większym zainteresowaniem cieszą się kontrakty długoterminowe, określane skrótem PPA (Power Purchase Agreement) lub cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). W najbliższych latach staną się one kluczowym elementem w strategii rozwoju firm, zwłaszcza w kontekście raportowania ESG.

Umowa długoterminowa PPA/cPPA to kilkuletni kontrakt zawierany między wytwórcą energii a odbiorcą. Kontrakty te dotyczą odbioru energii w określonej formule cenowej i uzgodnionej strukturze wolumenowej. Co odróżnia je od standardowych umów sprzedaży energii elektrycznej? To złożenie dwóch lub więcej źródeł zakupu energii przez odbiorcę.

W Ignitis Polska, źródło zakupu energii dla odbiorcy może stanowić kilku wytwórców. Każdy z nich może mieć inną charakterystykę cenową i strukturę dostawy energii. Zawierane kontrakty mogą być rozliczane zarówno w euro, jak i złotówkach, a także być indeksowane zależnie od ustaleń stron i warunków otoczenia makroekonomicznego. W zależności od preferencji stron, przedmiotem sprzedaży może być kontrakt standardowy w układzie miesięcznym lub rocznym, albo komfortowa formuła pay-as-produce, szczególnie atrakcyjna dla wytwórców – podkreśla Tomasz Żukowski, Sales Executive w Ignitis Polska.

Zgodnie ze strukturą rynku energii, umowa długoterminowa jest zawierana pomiędzy wytwórcą a odbiorcą. Niezbędny jest udział podmiotu koncesjonowanego na rynku energii. Dla odbiorcy pełni on rolę sprzedawcy energii wraz z usługą bilansowania handlowego. Natomiast dla każdego z wytwórców, sprzedawca będzie kupującym energię elektryczną wytworzoną w źródle wytwórczym. Sprzedawca może także pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe wytwórcy lub odbierać zbilansowany wolumen na swoją jednostkę grafikową.

Na polskim rynku energii elektrycznej kontrakty długoterminowe nie zawsze cieszyły się dobrą opinią wśród odbiorców. W przeszłości poprzez kontrakty długoterminowe przenoszone na odbiorców energii były koszty inwestycji związanych z modernizacją i budową źródeł wytwórczych, zwłaszcza w okresie transformacji w latach 90. Jednak obecnie sytuacja ulega zmianie, a sektor kontraktów długoterminowych ma przed sobą wiele szans rozwoju.

Warto zauważyć, że w 2023 roku w Polsce wdrożono dyrektywę RED II, która dotyczy odnawialnych źródeł energii. Na mocy tej ustawy zostały uregulowane umowy PPA (Power Purchase Agreement). W efekcie w minionym roku pojawiło się 20 dużych kontraktów cPPA (Corporate Power Purchase Agreement). Największy z nich dotyczył farmy wiatrowej Ignitis Renewables – Silesia 2 o mocy 137 MW.