2024-04-16

Ignitis Polska i PORR S.A. podpisały umowę PPA na dostawę zielonej energii

Ignitis Polska, uczestnicząc w procesie zielonej transformacji polskiego sektora energii, podpisała kolejną umowę PPA, zgodnie z którą energia z odnawialnych źródeł zasili spółkę PORR S.A. Dostawcą energii jest elektrownia wodna z województwa śląskiego.

Kontrakty PPA (Power Purchase Agreement) cieszą się rosnącą popularnością wśród działających w Polsce firm, kierujących się odpowiedzialnością społeczną oraz dbałością o środowisko naturalne i klimat. W 2023 roku wdrożono w Polsce europejską dyrektywę RED II, dotyczącą odnawialnych źródeł energii i regulującą sektor umów PPA. W efekcie w minionym roku pojawiło się na polskim rynku 20 dużych kontraktów cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), z których największy dotyczył farmy wiatrowej Ignitis o mocy 137 MW. Podpisana w pierwszym kwartale 2024 roku umowa z PORR S.A. jest kolejnym krokiem Ignitis w rozwoju polskiego rynku PPA.

Branża budowlana to jedna z najbardziej oddziałujących na środowisko części gospodarki zarówno w zakresie zużycia energii, jak i emisji CO2 – powiedział Rafał Skolarus, Dyrektor PORR Equipment Service Polska.– Dlatego w PORR w pierwszej kolejności świadomie wybieramy dostawców energii stawiając na tych, którzy pozwalają nam większość zużywanego przez nas prądu pokryć zielonymi źródłami wytwarzania. Na bieżąco monitorujemy dostawców, u których kupujemy energię i stąd nasz wybór firmy Ignitis, który na obecną chwilę jest jednym z naszych głównych sprzedawców energii elektrycznej. Obecnie zielona energia, poprzez gwarancje pochodzenia i kontrakty PPA, pokrywa 95% naszego bezpośredniego zapotrzebowania na energię. Jednak naszym celem jest całkowite przejście na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych – dodał.

Kontrakt PPA jest umową dostawy ekologicznej energii elektrycznej, szczegółowo określającą m.in. pochodzenie energii, strukturę wolumenową dostaw, cenę oraz inne istotne aspekty. Dla wytwórcy sprzedawca jest kupującym energię wytworzoną w źródle wytwórczym oraz podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie.

Współpraca z PORR w obszarze zielonej energii to dla nas kolejny krok w rozwoju zrównoważonego  sektora przemysłowego w Polsce. Ubiegły rok zamknęliśmy rekordową w skali naszego rynku umową PPA, w ramach której czysta energia z naszej farmy wiatrowej Silesia II zasili fabrykę materiałów katodowych do pojazdów elektrycznych. Cieszymy się, że poprzez umowę z PORR możemy wzmacniać potencjał odpowiedzialnego rozwoju branży budowlanej, oferując jej stabilne i efektywne kosztowo dostawy zielonej energii – podkreśla Tomasz Żukowski, Sales Executive w Ignitis Polska.