2023-12-06

Grupa Ignitis z rekordowym wzrostem zielonych inwestycji

Zgodnie z opublikowanym przez Grupę Ignitis raportem za dziewięć miesięcy 2023 roku skorygowany wynik EBITDA wyniósł 345,3 mln euro, co oznacza spadek o około 3 proc. rok do roku. Niższe ceny energii elektrycznej zostały częściowo zrekompensowane lepszymi wynikami w segmencie Sieci oraz Mocy Rezerwowych, w którym wykorzystano potencjał dodatkowych zwrotów w modelu clean spark spread. Największy udział w wyniku niezmiennie miały zielone moce wytwórcze Grupy, które odpowiadały za niemal 45 proc. skorygowanego wyniku EBITDA.

Rekordowy poziom inwestycji

W pierwszych trzech kwartałach br. inwestycje Grupy wzrosły o ponad 72 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. i osiągnęły rekordowy poziom 633,7 mln euro. Ponad połowa nakładów inwestycyjnych dotyczyła obszaru zielonych mocy wytwórczych, który wzrósł ponad dwukrotnie do poziomu 361,9 mln euro. Większość nakładów była skierowana na rozwój nowych lądowych farm wiatrowych w Litwie i Polsce, a także w segment sieci. Od początku 2023 roku Grupa przeznaczyła na inwestycje w Polsce łącznie 170,6 mln euro.

– W tym roku dokonaliśmy rekordowych inwestycji w obszarze zielonych mocy wytwórczych, sieci i energii. Nasze zaangażowanie inwestycyjne w tych sektorach jeszcze nigdy nie było silniejsze. Tym samym potwierdzamy nasze zobowiązania związane z budową neutralnego dla klimatu, bezpiecznego i niezależnego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń – podkreśla Darius Maikštėnas, Dyrektor Generalny Grupy Ignitis.

W porównaniu z końcem 2022 roku, mimo wzrostu zadłużenia netto, pozycja finansowa Grupy pozostała silna. Zadłużenie netto wzrosło o 12,9 proc. do poziomu 1 114,1 mln euro, głównie z powodu ujemnych przepływów finansowych, spowodowanych wysokim poziomem inwestycji. Wskaźnik przychodów operacyjnych do długu utrzymany został na stabilnym poziomie niemal 40 proc., w porównaniu do ponad 49 proc. na koniec 2022 roku. Ponadto agencja S&P Global Ratings potwierdziła rating kredytowy BBB+ (perspektywa stabilna).

Wzrost mocy i rozwój działalności

Od początku 2023 r. portfel zielonych mocy wytwórczych Grupy wzrósł do 6,3 GW (z 5,1 GW), zabezpieczona moc do 2,9 GW (z 1,6 GW), a zainstalowana moc do 1,3 GW (z 1,2 GW).
Grupa stale rozbudowuje i rozwija portfolio zielonych inwestycji. Poprzez spółkę zależną Ignitis Renewables w Polsce podpisano w październiku największą zewnętrzną umowę korporacyjną PPA na okres 10 lat. W efekcie znaczna część energii elektrycznej z powstającej na Śląsku farmy wiatrowej Silesia II trafi do fabryki Umicore w Nysie, gdzie powstają materiały katodowe do pojazdów elektrycznych. To istotny kamień milowy, którego osiągnięcie wzmacnia zaangażowanie Ignitis w realizację zrównoważonych rozwiązań i zwiększa potencjał dostarczania stałych dostaw czystej energii partnerom w krajach bałtyckich i Polsce.

Całkowita moc farmy wiatrowej Silesia II wyniesie 137 MW. Projekt jest obecnie w zaawansowanej fazie rozwoju – komercyjne uruchomienie zostało zaplanowane na drugą połowę 2024 roku. W sąsiedztwie znajduje się również kolejna farma wiatrowa, Silesia I, której komercyjne rozpoczęcie działalności planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Planowana moc wynosi 50 MW.

Grupa Ignitis wraz z Ocean Winds zwyciężyła też w litewskim przetargu na morską energię wiatrową o mocy 700 MW. Grupa zamierza brać także udział w zbliżających się estońskich i łotewskich przetargach na morskie farmy wiatrowe. Podjęto również decyzję inwestycyjną w sprawie największego w portfolio Grupy projektu PV w krajach bałtyckich – w Łotwie powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 239 MW. Łącznie w fazę budowy weszły projekty o mocy do 670 MW, natomiast zaawansowaną fazę rozwoju osiągnęły projekty o mocy do 620 MW.

Zrównoważony rozwój

Grupa od początku 2023 roku kontynuuje działania związane z dekarbonizacją i minimalizowaniem wpływu na środowisko naturalne. Emisje gazów cieplarnianych Grupy zmniejszyły się we wszystkich obszarach i wyniosły łącznie 3,65 mln ton ekwiwalentu CO2 (o 3,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie w 2022 roku). Znajduje to również odzwierciedlenie w wysokich ocenach ESG przyznawanych przez międzynarodowe agencje ratingowe. Tym samym, agencja ISS ESG przyznała Grupie ocenę B- i status Prime (poprzednio C), a MSCI i EcoVadis oceniły Grupę jednakowym poziomie co rok wcześniej. Agencja Sustainalytics podwyższyła ocenę ESG do 25,2 (poprzednio 19,4).