2023-01-02

Grupa Ignitis z międzynarodowym wyróżnieniem CDP za działania na rzecz środowiska

Grupa Ignitis znalazła się wśród wiodących globalnych firm działających na rzecz klimatu ocenionych przez organizację CPD (Carbon Disclosure Project). Spółka otrzymała ocenę „A-" gdzie "A" jest najwyższą oceną w kategorii zarządzania kwestiami środowiskowymi.

Operująca na międzynarodowych rynkach energetyczna Grupa Ignitis została oceniona przez organizację CPD na „A-". Poprawiła tym samym wynik z ubiegłego roku, gdy otrzymała ocenę "B" (w skali od "D-" do "A", gdzie "A" jest najwyższą oceną). Według CDP tylko jedna trzecia z prawie 15 tys. firm na całym świecie, podwyższyła swój wynik w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wynik "A-" oznacza, że Grupa Ignitis stale zwiększa pozytywny wpływ na środowisko i stara się nim odpowiednio zarządzać, respektując jednocześnie idee zrównoważonego rozwoju i przejrzystej działalności biznesowej. W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych Spółka podejmuje konkretne działania zgodne z planem utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5 °C.

Zdaniem szefa działu zrównoważonego rozwoju Grupy, Valentasa Neviery, dążenie firm do łagodzenia skutków zmian klimatycznych jest ważne, ale równie istotny jest sposób, w jaki firmy te informują o działaniach na rzecz środowiska, a także zakres informacji udzielanych inwestorom oraz innym interesariuszom.

CDP ma trzy kwestionariusze ujawniania informacji o zarządzaniu środowiskiem: zmiany klimatyczne, wylesianie i bezpieczeństwo wodne. Wypełniając kwestionariusze firmy muszą przedstawić rzeczywiste postępy w działaniach. Dane udostępniane są dobrowolnie, a z opublikowanych wyników wiedzę czerpie ponad 680 instytucji finansowych i inwestorów, których łączne aktywa sięgają 130 bln USD.

W lipcu tego roku działania Grupy Ignitis w zakresie zrównoważonego rozwoju zostały docenione także przez platformę ratingową EcoVadis. Grupa uzyskała platynowy medal i znalazła się wśród 1% wszystkich firm ocenianych przez EcoVadis oraz wśród 3% najlepszych firm z branży dostaw energii.