2023-10-03

Grupa Ignitis z bardzo dobrymi wynikami i znaczącymi postępami w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Grupa energetyczna Ignitis poinformowała o bardzo dobrych wynikach za pierwsze półrocze 2023 r. – skorygowany zysk EBITDA Grupy rok do roku wzrósł o 22,8%, do poziomu 253,5 mln EUR. Drugi co do wielkości udział Grupy w inwestycjach zanotowano w Polsce, gdzie nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 92 mln EUR.

Wzrost skorygowanego zysku EBITDA wynikał z poprawy wyników w segmentach Customers & Solutions oraz Reserve Capacities. Zielone moce wytwórcze Grupy w dalszym ciągu miały największy wkład w skorygowany zysk EBITDA (43,0%).

– Naszym celem jest stworzenie w 100% ekologicznego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego. Odzwierciedlają to nasze inwestycje, które wzrosły ponad dwukrotnie i były w dużej mierze ukierunkowane na nowe lądowe projekty wiatrowe. Wraz z ciągłym wzrostem naszego portfela odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie, inwestycji, jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia do 2030 r. poziomu 4-5 GW w segmencie zielonych mocy wytwórczych – powiedział Darius Maikštėnas, Dyrektor Generalny Grupy Ignitis.

W związku z dobrymi wynikami Grupa podtrzymuje swoją prognozę skorygowanej EBITDA na poziomie 430-480 mln EUR w 2023 r.

W porównaniu z końcem 2022 r. wskaźniki dźwigni finansowej Grupy pozostały na dobrym poziomie. Zadłużenie netto spadło o 2,0% (z 986,9 mln EUR do 966,7 mln EUR), głównie dzięki dodatnim FCF, na które wpłynęła wyższa EBITDA i spadek NWC (z 443,3 mln EUR do 191,0 mln EUR). Wskaźnik FFO/Dług netto Grupy utrzymał się na stabilnym poziomie 48,0% (w porównaniu do 49,1% na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozwój działalności

W 6M 2023 inwestycje wyniosły 402,6 mln EUR, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do 6M 2022. Drugi co do wielkości udział w inwestycjach, zaraz po Litwie, zanotowano w Polsce, gdzie nakłady inwestycyjne wyniosły 92,2 mln EUR.

Od początku 2023 r. portfel zielonych mocy wytwórczych Grupy wzrósł do 6,3 GW (z 5,1 GW), zabezpieczona moc do 2,5 GW (z 1,6 GW), a zainstalowana moc do 1,3 GW (z 1,2 GW). Grupa osiągnęła w tym sektorze również szereg znaczących kamieni milowych, w tym m.in. przewiduje się, że wspólnie z Ocean Winds zostaną ogłoszeni wstępnym wykonawcą litewskiego przetargu na morską energię wiatrową o mocy 700 MW. Grupa zamierza brać także udział w zbliżających się estońskich i łotewskich przetargach na morskie farmy wiatrowe – wraz z firmą Copenhagen Infrastructure Partners. Natomiast morski projekt wiatrowy Moray West (882 MW) osiągnął zamknięcie finansowe. Wdrażanie innych projektów z portfela przebiega zgodnie z planem, bez znaczących zmian od I. kwartału 2023 r.

– Rozwój zielonych mocy wytwórczych dotyczy również Polski. Realizacja projektów Grupy w naszym kraju przebiega zgodnie z planem. Projekt Silesia I, czyli farma wiatrowa w okolicach Wrocławia o planowanej mocy 50 MW, dostarczy pierwszą moc do sieci w Q4 2023. COD, zgodnie z informacjami z początku tego roku, został przesunięty na I kwartał 2024 r. Planowany budżet inwestycji to około 75 mln EUR – mówi Paweł Dominik, p.o. Prezesa Zarządu, Head of Wholesale w Ignitis Polska.

Zrównoważony rozwój

Grupa od początku 2023 r. kontynuuje działania związane z dekarbonizacją i minimalizowaniem swojego wpływu na środowisko naturalne. Emisje gazów cieplarnianych Grupy zmniejszyły się we wszystkich obszarach i wyniosły łącznie 2,61 mln ton ekwiwalentu CO2 (o 6,4% mniej w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r.).

Ponadto w kwietniu 2023 r. firma Sustainalytics, dostawca badań i danych ESG, poprawił ocenę ryzyka ESG Grupy do "niskiego" ze "średniego" (wynik poprawił się z 20,4 do 19,9). Plasuje to Grupę w 13% najlepszych firm z branży użyteczności publicznej na świecie.