2023-03-16

Grupa Ignitis w 2022 roku z rekordową liczbą zielonych inwestycji

W ubiegłym roku Grupa Ignitis zainwestowała 521,8 mln euro w zielone moce wytwórcze i inną infrastrukturę energetyczną. Skorygowana EBITDA Grupy Ignitis w 2022 r. wyniosła 469,3 mln euro. To ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2021. Do pozytywnych wyników całej Grupy przyczynił się segment ekologicznego wytwarzania energii – w tym farma wiatrowa Grupy Ignitis zlokalizowana w Polsce.

Rozwój zielonej energetyki

Grupa Ignitis inwestuje przede wszystkim w zielone moce wytwórcze. Stanowiły one ponad połowę - czyli 252,4 mln euro - całkowitej skorygowanej EBITDA. W 2022 roku zielone inwestycje Grupy były 7-krotnie wyższe w porównaniu z rokiem 2021 i wyniosły 226,2 mln euro. Przyczyniło się do tego uruchomienie farmy wiatrowej Pomerania w Polsce oraz wzrost aktywów operacyjnych.

W ubiegłym roku Grupa rozpoczęła budowę kolejnej farmy wiatrowej w Polsce – Silesia 1, niedaleko Wrocławia. Farma zostanie uruchomiona pod koniec 2023 i już w IV kwartale tego roku dostarczy do sieci dystrybucyjnej 50 MW energii. W sąsiedztwie budowana jest także farma wiatrowa Silesia 2, której całkowita moc wyniesie 137 MW. Projekt jest obecnie w zaawansowanej fazie rozwoju, a uruchomienie zostało zaplanowane na drugą połowę 2024 roku.

- Jesteśmy zaagnażowani w realizację naszego strategicznego celu, jakim jest stała rozbudowa zielonych mocy wytwórczych. Zielone projekty napędziły rozwój Grupy Ignitis, przekładając się tym samym na dobre wyniki w tym segmencie. Przyczyniła się do tego znajdująca się w Polsce farma wiatrowa Pomerania, a w przyszłości do naszego portfolio dołączą dwie inne farmy – Silesia 1 i Silesia 2, które są w trakcie budowy – mówi Zarząd Grupy.

Zarząd Grupy zobowiązał się do reinwestowania całego dodatkowego zysku wypracowanego w minionym roku z zielonych mocy w budowę nowej infrastruktury energetycznej. Dodatkowo Igntis proponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyrażenie zgody na przeznaczenie 12 milionów euro, jako pomoc w odbudowie i rekonstrukcji infrastruktury energetycznej Ukrainy.

Zrównoważona strategia Ignitis

Od początku 2022 roku portfel tzw. zielonej generacji Grupy Ignitis wzrósł ponad dwukrotnie z 2,6 GW do 5,3 GW. Moc projektów w fazie rozwoju wzrosła ponad trzykrotnie: z 1,3 GW do 4,1 GW. Zgodnie z długoterminową strategią, planowany całościowy nakład inwestycyjny do 2025 roku wynosić będzie ok. 2 mld euro. Ponad 90 proc. inwestycji będzie skoncentrowanych na realizacji projektów bezpośrednio lub pośrednio związanych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Grupa zwiększa swoje zaangażowanie w obszarze ESG. W 2022 roku została oceniona przez agencję ratingową ISS i otrzymała ocenę „C”, co plasuje ją na 6. miejscu wśród firm użyteczności publicznej w zakresie zarządzania najistotniejszymi ryzykami ESG. Ignitis zobowiązał się do uczestnictwa w kreowaniu zrównoważonej przyszłości i realizuje swoje cele w ramach czterech głównych filarów: działań na rzecz klimatu, ochrony zasobów naturalnych, dbania o rozwój pracowników i solidnej organizacji.