2022-10-04

Grupa Ignitis przejmuje projekt lądowej farmy wiatrowej w Polsce

Grupa Ignitis poprzez swoją spółkę zależną Ignitis Renewables nabyła 100% akcji spółki rozwijającej lądową farmę wiatrową w Polsce. Całkowita moc farmy wiatrowej (Silesia 2) wynosi 137 MW. Projekt jest obecnie w zaawansowanej fazie rozwoju – komercyjne uruchomienie zostało zaplanowane na drugą połowę 2024 roku.

Wartość inwestycji, obejmująca cenę nabycia i koszty budowy wynosi około 240 mln EUR. Turbiny na potrzeby farmy wiatrowej dostarczy firma Nordex. Nowa farma - Silesia 2 - znajduje się w sąsiedztwie innego projektu farmy wiatrowej Ignitis Renewables w budowie (Silesia 1), co w umożliwia uzyskanie efektu synergii między projektami.

„Silesia 2 jeszcze bardziej poprawi naszą pozycję na sąsiednich rynkach, przybliżając nas tym samym do celu wyznaczonego w strategii Ignitis, jakim jest osiągnięcie 4 GW zainstalowanych zielonych mocy wytwórczych do 2030 roku. Jestem wdzięczny naszym kolegom z Litwy i Polski za zawarcie kolejnej znaczącej dla całej Grupy transakcji – powiedział Thierry Aelens, CEO Ignitis Renewables.

Grupa Ignitis zarządza obecnie portfelem zielonych aktywów wytwórczych o mocy 1,2 GW. Firma posiada także zaplanowane projekty (w tym Silesia 2), których moc wyniesie około 2,5 GW.