2024-06-14

Grupa Ignitis podwoi swoje zielone moce wytwórcze zgodnie z ambitną strategią na lata 2024-2027

Grupa Ignitis, jeden z największych koncernów multienergetycznych w regionie Morza Bałtyckiego, do 2027 roku planuje podwoić swoje zielone moce wytwórcze i przyspieszyć plany inwestycyjne. W oparciu o transformację energetyczną, Grupa dąży do zapewnienia korzyści płynących z energii odnawialnej swoim klientom w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią na lata 2024-2027, Grupa planuje nie tylko dalszy wzrost nowych inwestycji, ale także rozwój zielonych i elastycznych mocy wytwórczych oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej. Do 2027 roku nakłady inwestycyjne Grupy powinny wynieść od 3 do 4 mld euro, co stanowi wzrost o ok. 1 mld euro w porównaniu z poprzednią 4-letnią strategią. Ponad 60% środków zostanie przeznaczonych na rozwój ekologicznych i elastycznych mocy.

– Jesteśmy w trakcie historycznej transformacji sektora energetycznego na naszych lokalnych rynkach i znaczącą siłą napędową tych zmian. Jednocześnie pozostajemy wierni naszemu celowi, jakim jest stworzenie w 100% ekologicznego i bezpiecznego ekosystemu energetycznego dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zgodnie z naszą strategią stale rozwijamy własne zielone moce wytwórcze, które są głównymi czynnikami umożliwiającymi stworzenie neutralnego dla klimatu systemu energetycznego – mówi Darius Maikštėnas, Prezes Grupy Ignitis.

Celem Grupy jest dostarczenie 4-5 GW zielonej mocy zainstalowanej do 2030 r., koncentrując się na zielonych i elastycznych technologiach, w tym lądowej i morskiej energii wiatrowej, magazynach energii, elektrowni szczytowo-pompowych i power-to-x.

Obecnie portfel projektów zielonych mocy Grupy wynosi 7,4 GW, z czego 2,9 GW jest już zabezpieczone. Do 2027 roku Ignitis Grupa zamierza osiągnąć łączną moc zainstalowaną na poziomie 2,4-2,6 GW, co stanowi dwukrotny wzrost z 1,3 GW w 2023 roku.

– Do wzrostu naszych mocy wytwórczych przyczyni się przede wszystkim rozwój lądowych farm wiatrowych zarówno w Polsce, jak i Krajach Bałtyckich. Ich docelowa moc wyniesie co najmniej 700 MW do 2027 r. Planujemy również znacznie zwiększyć ilość dostarczanej energii elektrycznej z 6,7 TWh w poprzednim roku do 9,0-11,0 TWh. Oczekujemy tym samym, że do 2027 r. 30% dostarczanej przez nas energii elektrycznej będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Dążąc do realizacji naszych strategicznych celów, spodziewamy się również ponad trzykrotnie zwiększyć liczbę pracowników w Ignitis Renewables – dodaje Maciej Kowalski, Prezes Zarządu Ignitis Polska i Ignitis Renewables Polska.

Grupa Ignitis zobowiązała się także do maksymalizacji zrównoważonej wartości poprzez koncentrację strategicznych działań w temacie dekarbonizacji, bezpieczeństwie pracy, doświadczeniu pracowników, różnorodności i zrównoważonym rozwoju.

Zgodnie z planem strategicznym, skorygowana EBITDA Grupy w 2027 r. powinna wynieść około 550-650 mln EUR w porównaniu do 484,7 mln EUR w 2023 r. Grupa spodziewa się również utrzymania ratingu kredytowego na poziomie „BBB” lub wyższym w latach 2024-2027.

Jednocześnie w pierwszym kwartale 2024 r. skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 181,7 mln EUR (+21,2% r/r). Wzrost odnotowano we wszystkich segmentach działalności, z wyjątkiem Mocy Rezerwowych. Grupa Ignitis zwiększyła także swój portfel projektów zielonych mocy do 7,4 GW (z 7,1 GW), a moc zainstalowaną do 1,4 GW (z 1,3 GW). Zabezpieczona moc wyniosła 2,9 GW.