2022-07-27

Grupa Ignitis planuje inwestycje w start-upy energetyczne na terenie Unii Europejskiej

  • Nowy fundusz Grupy Ignitis będzie inwestował w start-upy z sektora energii, e-mobilności i technologii klimatycznych w ich wczesnych i rozwojowych fazach
  • Celem jest, aby niezależni inwestorzy stanowili co najmniej połowę inwestycji nowego funduszu
  • Całkowita wartość funduszu powinna wynosić ponad 50 mln euro, a szacowany udział Grupy to 25 mln euro przez cały okres działalności funduszu. Co najmniej połowa będzie dedykowana start-upom działającym na terenie Unii Europejskiej
  • Ignitis Innovation Fund zainwestował już około 9,7 mln euro w 18 firm w ośmiu krajach

Międzynarodowa firma energetyczna Ignitis przygotowuje się do drugiego etapu inwestycji w energetyczne start-upy. Poprzedni Ignitis Innovation Fund wykazał nie tylko wysoki wzrost wartości, ale również dostarczył Grupie nowych doświadczeń technologicznych.

16 czerwca Grupa Ignitis ogłosiła międzynarodowy przetarg na menedżera nowego funduszu. Zostanie zawarta 10-letnia umowa na zarządzanie funduszem z opcją jej przedłużenia. Fundusz będzie zorientowany na inwestycje związane z technologiami energetycznymi. Całkowita wartość funduszu powinna wynosić ponad 50 mln euro, a Grupa miałaby wnieść udział w wysokości 25 mln euro przez cały okres działalności funduszu. Należy podkreślić, że Grupa Ignitis planuje stopniowe inwestycje, przy czym największa część inwestycji przypadnie na okres pierwszych 4-5 lat.

"Ignitis Innovation Fund działa z sukcesem i zainwestował prawie wszystkie zaplanowane środki, nie będzie już prowadził inwestycji w start-upy. Nie możemy zwiększyć wielkości funduszu, ale widzimy strategiczną wartość, jaką wnosi on do Grupy, dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować inwestycje w nowe technologie poprzez nowy fundusz" - powiedział Paulius Kozlovas, szef działu innowacji w Grupie Ignitis.

Nowy fundusz będzie inwestował w start-upy, które działają w sektorach energii, e-mobilności i technologii klimatycznych w ich wczesnych i rozwojowych fazach. Co najmniej połowa inwestycji funduszu będzie dedykowana start-upom działającym na terenie Unii Europejskiej i krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a pozostałe inwestycje będą mogły być zainwestowane w start-upy działające w USA, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Kanadzie, Szwajcarii.

Ignitis Innovation Fund powstał w 2017 roku i jest zarządzany przez Contrarian Ventures. Zainwestował już około 9,7 mln euro w 18 firm w ośmiu krajach. Firmy te rozwijają nowe technologie w dziedzinie energii i e-mobilności, które mogłyby znaleźć zastosowanie w działalności Grupy Ignitis. Fundusz zainwestował w start-upy wraz z 90 innymi współinwestorami, w tym tak znanymi międzynarodowymi korporacjami jak producent pojazdów Hyundai, gigant energetyczny Shell i Breakthrough Energy Ventures założona przez Billa Gatesa. Fundusz jest w dobrej kondycji finansowej, jego wartość aktywów na koniec pierwszego kwartału br. wyniosła 28,9 mln euro